Als directie en operationeel management ben je verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Hiermee kun je de risico’s zoveel mogelijk beheersen. Calamiteiten kun je echter nooit voor honderd procent voorkomen. Is er een noodsituatie of grootschalige dreiging die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt, dan moet het crisisteam in actie komen. In zo’n geval komt er enorm veel op je af. Hoe houd je het hoofd koel, hoe communiceer je met de buitenwacht en ben je bedacht op de snelheid van communicatie via social media?

Het begint pas als iedereen veilig op de stoep staat.

We spreken pas van een crisis bij een grootschalige dreiging of noodsituatie die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. Het BHV-team brengt de medewerkers in veiligheid. Maar wat als iedereen buiten op de stoep staat? Dan begint het pas. Een crisisteam heeft een belangrijke leidinggevende taak. Met een crisismanagement training bereiden we je hierop voor.

Aan de orde komt bijvoorbeeld:

  • De tijdlijn: wat moet je wanneer doen bij een crisis, hoe ga je om met tijdsdruk
  • Hoe zorg je ervoor dat straks iedereen weer gewoon aan het werk kan?
  • Wat zijn de financiële risico’s?
  • Hoe verloopt de interne communicatie en het contact met bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, hulpdiensten, omgeving, familieleden en media?
  • Wat moet je regelen met betrekking tot nazorg?

We stellen je vaardigheden op de proef en overladen je team met informatie

Tijdens een crisissituatie is er natuurlijk geen tijd voor uitgebreid overleg. Je moet in korte tijd en onder moeilijke omstandigheden de stadia van een crisis herkennen, een overvloed aan informatie verwerken en knopen snel door hakken. Daarbij heb je vaak ook nog eens te maken met tegenstrijdige belangen of conflicterende signalen. Dat vraagt om een sterk analytisch vermogen, daadkracht, maar ook om een team dat op elkaar is ingesteld en op elkaar kan vertrouwen.

Aan de hand van praktijkcases stellen wij al die vaardigheden op de proef. We overladen jouw team met informatie. Hieruit moet je snel een keuze maken: wat is belangrijk, waar moet je direct op reageren en hoe? Wat zijn de vervolgstappen? In een afgeschermde mediaomgeving oefen je met verschillende mediakanalen.

Onze crisismanagement trainingen.

De crisismanagement trainingen van Veiligheidspiramide zijn er voor de verschillende rollen. Wil je met het hele crisismanagementteam aan de slag, of juist extra aandacht besteden aan de degene die verantwoordelijk is voor media en communicatie? Wij verzorgen graag een training op maat, aangepast op jouw specifieke situatie of vraag. Dat kan bijvoorbeeld met een:

Training Crisismanagement

Deze training is bedoeld voor het hele crisismanagementteam. We kijken daarbij eerst naar de rol van ieder teamlid. Wie is de schakel naar de BHV-organisatie, hoe verloopt de interne communicatie en het contact met bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, hulpdiensten, omgeving, familieleden en media? Hoe zorg je ervoor dat straks iedereen weer gewoon aan het werk kan? Tijdens de oefeningen ervaar je hoe het is om onder grote tijdsdruk een stroom aan informatie te verwerken en de juiste beslissingen te nemen. Ook zijn er oefeningen waar het aankomt op samenwerking en vertrouwen. Door deze training raak je op elkaar ingespeeld, zodat je weet dat je het samen gaat redden als zich echt een noodsituatie voordoet!

Crisismanagementgame

Een crisismanagementgame gaat nog een stap verder dan de oefeningen die je doet tijdens de training crisismanagement. We bootsen in deze game een complete crisis na. Uiteraard gaan we uit van een realistisch scenario dat aansluit op jouw praktijk en specifieke bedrijfsprocessen. We zetten een of meerdere acteurs in, die verschillende rollen aannemen. Een journalist, burgemeester, een familielid dat in paniek is, bedenk het maar. In de gesimuleerde mediaomgeving leer je media als NOS, Nu.nl of Twitter en Facebook effectief in te zetten. We werken in verschillende oefenrondes. Na elke ronde evalueer je uitgebreid onder leiding van een instructeur: waar liep je tegen aan en hoe zou je dat anders op kunnen lossen? Deze kennis pas je dan weer toe in de volgende oefenronde. Veiligheidspiramide biedt de game aan als onderdeel van de training crisismanagement, maar ook als losstaande of herhalingstraining.

Training media en communicatie in crisissituaties

Voor medewerkers die binnen de crisisorganisatie communicatie op hun bordje hebben, verzorgt Veiligheidspiramide de training media en communicatie in crisissituaties. We kijken kort naar de theorie: wat houdt crisiscommunicatie precies in en hoe hou je grip op de situatie. Het is een praktische training. Na een inleiding met heldere tips ga je aan de slag met praktijkcases en maak je de kennis en vaardigheden snel eigen. We zoomen in op de verschillende communicatietaken en -kanalen. We gebruiken hierbij de realistische media simulatietool. In een afgeschermde omgeving leer je hoe je berichten via media als NOS, Nu.nl of Twitter en Facebook effectief kunt verspreiden. Ook is er aandacht voor interne communicatie: hoe informeer je het crisisteam en de andere medewerkers?

Johan van Tiggelhoven

“Samen een vlot bouwen, opdrachten via de portofoon uitvoeren en spellen spelen waarin samenwerking en communicatie cruciaal is. Zodat wanneer er echt iets gebeurt, je het samen gaat redden”

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.