Zoals bij iedere organisatie het geval is, moet er altijd iemand zijn die de lijnen uitzet. Binnen een BHV-organisatie is dat het Hoofd BHV. Deze heeft zowel een operationele als een strategische taak. Veiligheidspiramide organiseert speciaal voor hen de tweedaagse training Basis Hoofd BHV. Deze training is geschikt voor zowel nieuwe Hoofd BHV’ers als voor medewerkers die al langer deze rol vervullen. Het vak is immers altijd in beweging!

De belangrijkste taken van het hoofd BHV zijn:

 • opzet en beheer van de BHV-organisatie
 • zorg voor opleidingen en geoefendheid van de BHV’ers
 • zorg voor de BHV-voorzieningen (zoals BMI) en de periodieke controle hiervan
 • periodiek actualiseren van het bedrijfsnoodplan
 • veiligheidscultuur en leiderschap

De training Basis Hoofd BHV is bedoeld voor medewerkers die al leidinggeven aan de Bedrijfshulpverleningsorganisatie in de vorm van hoofd/coördinator BHV of dat binnenkort gaan doen. Doel is het opfrissen, actualiseren en onderhouden van kennis en vaardigheden.

Aan de orde komt onder andere:

 • de bedrijfshulpverleningsorganisaties van de deelnemers, evaluatie en verbetermogelijkheden
 • analyse calamiteiten en incidenten in het afgelopen jaar, lessons learned
 • activiteitenplan 2020-2021
 • de nieuwe BHV- norm (NEN 8112), Bedrijfsnoodorganisatie en Bedrijfshulpverlening
 • wet- en regelgeving
 • wijzigingen in de Arbowet en de betekenis voor BHV
 • actuele ontwikkelingen zoals Corona-preventie
 • kennisverbreding en -verdieping, schokkende gebeurtenissen en crisismanagement, continuïteitsmanagement
 • risicomanagement, risico analyses

De oefeningen worden steeds in kleine groepjes uitgevoerd zodat alle cursisten aan bod komen.

Cursusdata
De cursusdagen zijn dinsdag 22 september 2020 en dinsdag 20 oktober 2020.

Cursuslocatie
De cursus zal plaatsvinden bij ACT Safety – Grindweg 138 te Wolvega

Bekwaamheid
De training wordt afgesloten met een competentietoets. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat.

Tijdpad
De training begint om 8.30 uur en duurt tot maximaal 16.00 uur. Op beide cursusdagen wordt er voor een lunch gezorgd.

Kosten
€ 780,- per deelnemer, exclusief lunchkosten € 25,00 per persoon en exclusief BTW

Aanmelden
Aanmelden voor deze training kan via: m.jager@veiligheidspiramide.nl

Aanmelden

Er is een gelimiteerd aantal plaatsen. Je ontvangt een bevestiging van ons wanneer de inschrijving definitief is.

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.