Zoals bij iedere organisatie het geval is, moet er altijd iemand zijn die de lijnen uitzet. Binnen een BHV-organisatie is dat het Hoofd BHV. Deze heeft zowel een operationele als een strategische taak.

Je bent verantwoordelijk voor het BHV-beleid en vormt bij calamiteiten de schakel tussen het management en de BHV-organisatie.

Als Hoofd BHV ben je verantwoordelijk voor het BHV-beleid. Je plant de praktijkoefeningen, evalueert deze en verzorgt de terugkoppeling naar de directie. Ook ben je op de hoogte van alle wettelijke bepalingen, weet je precies welke mensen en middelen er nodig zijn en tref je preventieve maatregelen om arbeidsongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Je stelt budgetten vast en beheert deze. Na een calamiteit regel je vergoedingen en eventueel verzekeringen.

Bij calamiteiten coördineer je de totale BHV-organisatie en ben jij degene die in alle hectiek de situatie snel overziet en de juiste beslissingen neemt. Bovendien ben jij verantwoordelijk voor de communicatie en samenwerking met directie/crisismanagementteam, receptie en externe hulpverleningsorganisaties. In geval van een evacuatie hou jij het overzicht en coördineer je de inspectierondes die door de BHV Ploegleiders worden uitgevoerd.

Met de training Hoofd BHV stomen wij je klaar voor deze rol. De exacte invulling van de training bepalen we graag in overleg met jou. We kunnen tijdens de training bijvoorbeeld inzoomen op:

  • De wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfsveiligheid
  • Beleidsplan Bedrijfsnoodorganisatie: wat neem je hierin op, wat is voor jouw organisatie van belang?
  • Wat betekent het om beleidsmatig verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden, implementeren en in stand houden van het bedrijfshulpverleningsbeleid?

Komen we bij jou op locatie voor een BHV-herhalingstraining, dan kunnen we in de praktijkoefeningen ook jouw rol als Hoofd BHV meenemen. We doen je graag een passend voorstel!

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.