Wij werken graag met Veiligheidspiramide omdat zij vakkundig personeel hebben, flexibel zijn. En omdat wij graag in de praktijk werken worden de cursussen altijd bij ons op locatie gegeven.

Eric Schipper

Just Brands

"ATM werkt graag met Veiligheidspiramide vanwege hun ervaring, kennis en deskundigheid". ,

Heleen Kuitert

ATM Moerdijk

De Weerbaarheidstrainingen zijn conform afspraken verlopen. De trainingen waren in-company. Deskundig, goede instructie, praktisch zijn daarbij de trefwoorden. De deelnemers waren (zeer) tevreden over de geboden trainingen.  

Ben Kersten, adjunct-directeur Fioretti College Hillegom

Fioretti College

Als veiligheidskundige en arbo-adviseur heb ik deze e-instructie door de ogen van een ervaren preventiemedewerker gevolgd. Voor mij had dit twee doelen: te kijken of er zaken zijn veranderd in de loop van de tijd en om te kijken of deze e-instructie geschikt is om door twee medewerkers te laten volgen. Ik ben erg tevreden en vind dit een geschikte methode als basiskennis voor een preventiemedewerker. De e-instructie is helder en duidelijk; er worden goede tips en handige links naar websites gegeven. Bovendien is het leuk om op deze manier mee te doen.

lan Robertson (preventiemedewerker)

Greif

Kaliber Kunstenschool heeft voor haar medewerkers Klanten Service bij Veiligheidspiramide een weerbaarheidstraining laten verzorgen. Deze training is naar volle tevredenheid uitgevoerd, niet in het minst door de goede intake voorafgaand aan de training waardoor doel en resultaat goed zijn afgestemd. De training zelf voldeed aan de verwachtingen en de medewerkers hebben de training als plezierig en waardevol beschouwd, waarbij de mix van theorie en praktijk en het kunnen oefenen met een acteur in reële praktijksituaties zeer werd gewaardeerd.

Jan van Geffen

Kaliber Kunstenschool

De Veiligheidspiramide biedt Rietlanden Terminals een allround maatwerkoplossing rondom de Bedrijfshulpverlening. Een professioneel team ontzorgt ons bij de invulling van de BHV-trainingen en biedt ondersteuning bij de uitvoering van BHV- en calamiteiten oefeningen. Onze BHV-ers waarderen de veiligheidspiramide om de realistische en praktijkgerichte aanpak, waarbij de BHV-er wordt uitgedaagd en steeds meer kennis vergaart. Kernwoorden: professioneel, praktijkgericht en flexibel.

Solvej Schenk

Rietlanden

We hebben Veiligheidspiramide gevraagd al onze medewerkers te trainen in omgaan met klachten van patiënten. We kregen maatwerk, waardoor herkenning van moeilijke situaties en de eigen mogelijkheden om professioneel met moeilijke situaties om te gaan de training tot een succes maakte.

Frans Sier

SBT

Veiligheidspiramide zorgt middels een team van professionals voor begeleiding van onze BHV’ers waar zij worden getraind, begeleid, ontzorgd en geadviseerd in haar taak van het creëren van een veilige werkomgeving. Dit vindt plaats in een vriendelijke en vertrouwde omgeving waarin elke BHV’er wordt betrokken

Arjan van Eck

Buma Stemra

Vanaf 2014 verzorgt Veiligheidspiramide onze opleidingen op het gebied van Arbo. Triada is zeer tevreden met deze overstap. Onze medewerkers zijn enthousiast en zij vinden de heldere en afwisselende lessen van Jan Draaisma erg boeiend. Ook de communicatie met Veiligheidspiramide verloopt prettig. We kunnen Veiligheidspiramide daarom van harte aanbevelen.

Ineke Lagemaat

Triada

Door de samenwerking met Veiligheidspiramide zijn onze scholen in staat om op inspirerende / interactieve wijze vorm te geven aan de bedrijfshulpverlening die past binnen de Arbo Wetgeving en de bijzondere doelgroep (basisschoolleerlingen) waarvoor het bestuur actief is. We spreken dan over een programma op maat dat recht doet aan een schoolorganisatie.

Ellis Visser

Sarkon

Een workshop “op maat” in de eigen praktijk, waarin ruim gelegenheid is om eigen vragen en medische situaties te bespreken.  Goede uitleg, veel ruimte om praktisch te oefenen. Succes: In eigen praktijk, laagdrempelig, iedereen heeft nu dezelfde kennis, en leuk om samen te oefenen met reanimatie en AED in eigen werkomgeving. ,

Dennis van Lembeck

Tandartspraktijk van Lembeck

Als Arbo en boa coördinator van Recreatie Noord-Holland NV volgen onze mensen voor het werk noodzakelijk opleidingen zoals EHBO, BHV. Wij worden hierbij door de veiligheidspiramide prima ondersteund. Ook voor andere vraagstukken op het gebied van de Arbo zoals Bijv. risico inventarisaties zijn wij bij de Veiligheidspiramide aan het goede adres. Heldere afspraken zijn gemaakt en deze worden ook nagekomen.  

Jan-Dick Paarlberg

Recreatie Noordholland NV

De samenwerking met Veiligheidspiramide ervaar ik als zeer constructief. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen en creatief meedenken in oplossingen. Goede kennis van de branche. Maatwerk, persoonlijke aandacht en trainingen wanneer het ons goed uitkomt. Desgewenst in de avonduren en in groepen met meerdere instructeurs    

Martha Hustin, 

Dunamare onderwijsgroep

Iedereen werkzaam in een BHV-team of als P&O adviseur maakt weleens een nare gebeurtenis mee. Zoals een bedrijfsongeval, agressie of ramp. Vaak blijft het gelukkig bij kleine incidenten, maar soms is een situatie zo heftig dat medewerkers hier langdurig onder kunnen lijden. Om het BHV-team en de P&O adviseur van Centrada te ondersteunen bij de opvang van getraumatiseerde medewerkers heeft de Veiligheidspiramide een workshop ’Opvang na traumatische gebeurtenissen’ verzorgd naar tevredenheid bij Centrada. De workshop was vooral erg nuttig omdat het de deelnemers concrete handvatten heeft gegeven om hiermee verder te kunnen. BHV-team en P&O adviseur waren erg te spreken over hoe de docent hen meenam in deze theorie.

Manuela Ebbers 

Centrada lelystad

Wij werken graag met Veiligheidspiramide vanwege de persoonlijke benadering met in de communicatie korte lijnen.  Zij verzorgen op een accurate wijze cursussen. De Veiligheidspiramide neemt ons werk uit handen door continu een vinger aan de pols te houden en informeert ons tijdig over lopende zaken.    

Maurits Olijhoek

AEB Amsterdam

De Dienst Noardwest Fryslân was op zoek naar een manier om alle medewerkers te betrekken bij wat te doen in geval van calamiteiten. Hoe kun je een BHV’er ondersteunen? Want bij een calamiteit vinden wij dat iedereen een rol kan vervullen. Iedereen is tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid. De veiligheidspiramide verzorgt sinds 2017 bij ons de Workshop ‘Iedereen doet mee’. De medewerkers worden op een ludieke manier bewust gemaakt van de vluchtroutes, nooduitgangen en de risicofactoren binnen het pand. En wij krijgen van onze medewerkers terug dat dit voor velen een eyeopener is. Ze kijken op een andere en meer bewuste manier naar hun werkomgeving. Op een luchtige en speelse manier wordt iedereen betrokken bij de rol van de BHV’er!

Selma Glastra

De Dienst Noardwest Fryslân