Privacyverklaring

Veiligheidspiramide B.V. respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de nieuwe Europese
privacywetgeving (AVG) en gaan verantwoord om met uw persoonsgegevens.
In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we nodig hebben en waarom. Hoe we ermee
omgaan en met wie we ze delen. En wat uw rechten zijn, het zijn tenslotte uw persoonsgegevens.

Om welke persoonsgegevens gaat het en waarom?

Veiligheidspiramide verwerkt persoonsgegevens die wij van uw werkgever of van uzelf krijgen. Wij
gebruiken deze gegevens om uw aanmelding en deelname aan een training te organiseren:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Wij verwerken ook gegevens om de kwaliteit van de training en het resultaat ervan te monitoren en te borgen. Hiertoe registreren wij uw:

 • Competenties
 • Aanwezigheid
 • Diplomanummer
 • Feedback op de training

In verband met het verkrijgen van accreditatiepunten bij een training registreert Veiligheidspiramide bij uitzondering ook geboorteplaats, BSN-nummer of BIG-registratienummer.

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Het registratiesysteem dat Veiligheidspiramide gebruikt is beveiligd conform de nen-norm ISO27001. Wij bewaren uw gegevens zo lang we deze nodig hebben voor organisatie van de training en monitoring van uw competenties. Indien er aanleiding toe is kan Veiligheidspiramide uw gegevens langer bewaren.

Met wie deelt Veiligheidspiramide uw gegevens?

Wij delen uw gegevens met:

 • Onze opdrachtgever, uw werkgever
 • De instructeur van de training waarvoor u bent aangemeld
 • Organisaties die onze trainingen accrediteren indien van toepassing

Uw rechten

Uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die Veiligheidspiramide van u registreert:

 • Recht op inzage en verkrijgen van een kopie
 • Recht op correctie, beperking of wissen
 • Recht op bezwaar van de verwerking
 • Indien u denkt dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt worden door ons kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • U heeft ten allen tijde het recht om de verwerking stop te zetten

Wijziging van Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Leest u deze daarom regelmatig. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 16-05-2018.

Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens neem
dan contact op met:

Veiligheidspiramide B.V.
info@veiligheidspiramide.nl
tel: 085 487 56 10