Sociale veiligheid en overige trainingen

We beschikken over een netwerk van specialisten met deskundigheid op zeer uiteenlopende terreinen. Zo zijn we in staat workshops en trainingen te bieden op alle denkbare ontwerpen op het gebied van Veiligheid. Van toxicologie en het omgaan met gevaarlijke stoffen tot opvang na schokkende gebeurtenissen en van omgaan met agressie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met onze partners BMD Advies en Port Health Center Rotterdam hebben we toegang tot expertise op het gebied van milieu en gezondheid in de industrie, havens en scheepvaart, inclusief het werken op in het buitenland (expats) en op boorplatforms.

 

Opvang na schokkende gebeurtenissen

Schokkende gebeurtenissen komen in alle bedrijven voor. Van bedrijfsongevallen tot collega’s die ernstig ziek worden of soms zelfs overlijden. Veiligheidspiramide legt in een workshop van een dagdeel uit wat er gebeurt bij schokkende gebeurtenissen en hoe effectieve hulp gegeven kan worden. Hoe grijp je in als de verwerking niet goed verloopt en wat kan psychologische behandeling betekenen. Tot slot gaan we in op de mogelijkheden voor proactief beleid bij het bedrijf.

De workshop wordt toegesneden op concrete situaties en persoonlijke ervaringen van de medewerkers. Doelgroepen zijn P&O-ers en BHV-ers/ EHBO-ers.

De workshop kan ook heel goed als verdieping meegenomen worden in het BHV-opleidingsprogramma.

 

Weerbaarheid en omgaan met agressie

Receptionistes, baliemedewerkers maar ook andere werknemers in uiteenlopende branches hebben steeds vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag van klanten, cliënten en bezoekers. Veiligheidspiramide ontwikkelde hiervoor de workshop Weerbaarheid gericht op het aanleren van effectief gedrag. Zo is de medewerker weerbaarder en weet deze hoe te reageren op grensoverschrijdend gedrag.

We snijden de workshop helemaal toe op de concrete situatie en gebeurtenissen bij de opdrachtgever. Een power training van 3 uur met veel doen.

 

Sociale veiligheid en pesten

Sociale veiligheid en met name pesten en grensoverschrijdend gedrag op het werk zijn geen nieuwe fenomenen, maar ze krijgen in de afgelopen tien jaar wel steeds meer aandacht. De gevolgen zijn niet te onderschatten, de voorbeelden van suïcide zijn bekend.

Veiligheidspiramide organiseert incompany trainingen van 1 tot 2 dagdelen voor leidinggevenden en P&O-ers over deze onderwerpen. Deelnemers leren een situatie herkennen en hierin adequaat te handelen. Een praktische training op basis van concrete situaties en praktijkvoorbeelden uit de ervaringen van de deelnemers.