Het piramidemodel

Veiligheidspiramide ontwikkelde een model voor een samenhangende organisatie van crisisbeheersing en BHV,
die aansluit op taken en verantwoordelijkheden in de reguliere organisatie van een bedrijf.

De basis

Uw medewerkers zijn de basis van de piramide. Als elke medewerker in geval van nood effectief kan handelen, zal een calamiteit niet onnodig escaleren. Niet voor niets is ons uitgangspunt “Iedereen doet mee”.

De middenlaag

De hulpverleners en direct leidinggevenden vormen de middenlaag in de piramide, in noodsituaties nemen zij de uitvoerende en coördinerende rol op zich. Zij zijn een belangrijke schakel in de communicatie.

De top

Aan de top van de piramide staan directie en het operationeel management. Zij zijn verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid van de organisatie en geven leiding aan crisissituaties. Uiteraard zijn zij ook het aanspreekpunt voor de buitenwacht.