Intervisie Hoofd BHV

Samen brainstormen over praktische oplossingen

Chiara Hoogenkamp en Tamarah Schipper, Hoofd BHV’ers bij Robidus, waren niet actief op zoek naar een nieuwe partij die hen ondersteunden bij BHV-trainingen, maar kwamen met de Veiligheidspiramide in contact dankzij een collega. Wat Robidus vooral aanspreekt in de aanpak van de Veiligheidspiramide is het maatwerk en het out-of-the-box denken. Naast de basisopleiding BHV en de BHV-herhalingstrainingen, verzorgde de Veiligheidspiramide ook een Intervisie Hoofd BHV. Onder leiding van trainer en senior-adviseur (brand)veiligheid Peter Schut brainstormden Chiara, Tamarah en BHV-ploegleider Dennis Gontha over praktische oplossingen op het gebied van BHV.

De uitdagingen die een bedrijfsverzamelgebouw met zich meebrengt

Chiara Hoogenkamp: “We hebben twee locaties, Breukelen en Zaandam, beide in een bedrijfsverzamelgebouw. In Zaandam hebben alle organisaties in het gebouw een eigen BHV-ploeg. We houden onderling wel contact. Als er een calamiteit is, pakken we dat samen op en communiceren we intensief met elkaar. In het verzamelgebouw in Breukelen werd de BHV eerst centraal geregeld door één van de andere bedrijven. Nu dit bedrijf vertrokken is, zijn we ook hier een eigen BHV-team aan het opzetten. We vinden het daarbij belangrijk dat alle BHV’ers beide locaties goed kennen, ook al is het niet hun vaste standplaats. In Breukelen zit het gebouw wat complexer in elkaar, in Zaandam vormt vooral de hoogte een uitdaging. Robidus heeft hier de hoogste etages van het 17 verdiepingen tellende gebouw betrokken.”

Het enthousiasme en de passie van Veiligheidspiramide werken aanstekelijk. Johan van Tiggelhoven denkt echt met je mee, out-of-the-box en komt met originele ideeën, waarvan de Intervisie Hoofd BHV er één van was.

Tamarah Schipper, Hoofd BHV Robidus

Samen tot praktische oplossingen komen

Chiara vervolgt: “We hadden de behoefte om ons BHV-beleid te toetsen en te finetunen. We wilden weten of we wel de juiste stappen hadden gezet en of er verbeteringen mogelijk zijn. Ook wilden we brainstormen over oplossingen rondom de uitdagingen die er liggen binnen onze organisatie. Zo is Robidus in de afgelopen jaren flink gegroeid. De komst van de AVG heeft voor nieuwe uitdagingen gezorgd. Waar we onder andere tegenaan lopen is dat je geen medische gegevens mag vastleggen. Je mag niet vragen of iemand bijvoorbeeld een onderliggende beperking heeft waardoor er risico’s kunnen ontstaan op kantoor. Tegelijkertijd wil je wel de juiste hulp kunnen bieden als het erop aankomt. Peter heeft hierin met ons meegedacht en ons handvatten gegeven die we kunnen gebruiken binnen onze organisatie. Wij gaan hier in de toekomst nog verder vorm aan geven.”

Ontruimers in plaats van BHV’ers

Tamarah Schipper: “Wij wilden onze BHV-organisatie verder uitbreiden. Omdat Peter doorvroeg, kwamen we tot de conclusie dat er niet zozeer behoefte is aan volledig opgeleide BHV’ers: je kunt er binnen je organisatie ook voor kiezen om medewerkers enkel als ontruimers op te leiden. Zo wordt het makkelijker om BHV’ers te verkrijgen. Een ander praktisch voorbeeld is de afdeling Facility. Afgelopen jaar werkte bijna iedereen vanuit huis, maar op de afdeling Facility is altijd wel bezetting op kantoor. Het lag voor de hand dat deze medewerkers opgeleid werden tot BHV’ers, zodat er altijd een BHV’er aanwezig is.”

Meer bewustzijn creëren bij medewerkers omtrent BHV

Dankzij Peter Schut kunnen Chiara en Tamarah weer verder vooruit. “We willen meer naar buiten treden en meer bewustzijn creëren bij de medewerkers als het gaat om BHV. Bijvoorbeeld door vaker te overleggen met de BHV’ers van de andere bedrijven in het verzamelgebouw, met de OR of met de afdeling HR. In de toekomst gaan we ook meer via het intranet communiceren. Vorig jaar is er een online onboarding programma ontwikkeld voor nieuwe medewerkers waarin BHV aan bod komt. Ook staan er dit jaar nog de nodige BHV-trainingen op het programma. Dat gebeurt op locatie en met de eigen club”, zegt Chiara.

Tamarah besluit: “Omdat ook een rondleiding onderdeel uitmaakte van deze intervisie, vond de bijeenkomst plaats op de locatie Zaandam. Het was heel intensief, maar het gaf ook heel veel energie. Het heeft ons nieuwe inzichten gegeven om onze BHV organisatie verder door te ontwikkelen!”

Over Robidus

Robidus beweegt zich op het terrein van sociale zekerheid, een dynamisch vakgebied van wetten, regels en voorzieningen. Een team van meer dan 400 professionals werkt voor ruim 600 bedrijven in Nederland. Dankzij een integrale aanpak waarbij een samenspel van financieel advies, kennis van wet- en regelgeving en adequaat casebeheer de basis vormt, lukt het Robidus klanten te helpen een hogere graad van inzetbaarheid binnen de organisatie voor elkaar te krijgen. Ons doel is het stimuleren van arbeidsperspectief, het beheersen van uitval en voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Meer informatie

Veiligheidspiramide staat voor veiligheid in de volle breedte. Van veiligheidsbewustzijn, risico-scenario’s tot weerbaarheid en opvang na traumatische gebeurtenissen. Uiteraard kun je bij Veiligheidspiramide ook terecht voor BHV-trainingen.

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.