Inruimen en ontruimen

Ontruimingsoefeningen zijn bij iedereen een bekend fenomeen. Minder gebruikelijk, maar wel actueel zijn inruimingsoefeningen in geval van een calamiteit in de directe omgeving of een dreiging van buitenaf, zoals een gifwolk, shooting of een aanslag. Veiligheidspiramide ontwikkelde een praktische aanpak om dit te implementeren en te oefenen.

Onze oefeningen kunnen worden uitgebouwd tot safety awareness oefeningen. Groepjes medewerkers doen een rondgang in het pand of nemen deel aan een toolboxmeeting. De veiligheidsrisico’s in het bedrijf komen zo letterlijk in beeld, met daarbij het gewenste bewustzijn en gedrag.