COVID-19 en BHV

Aangepaste richtlijnen voor burgerhulpverlening

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Daarom zijn sinds 23 maart de richtlijnen voor burgerhulpverlening aangepast om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Dat betekent in het kort:

Leeftijdsgrens <50 jaar

 • De komende periode worden alleen BHV’ers <50 jaar ingezet.
 • Geen leeftijd ingevoerd? Dan word je niet opgeroepen. Controleer je profiel en voer je leeftijd in als dat nog niet is gebeurd.

Ga niet naar een reanimatie als:

 • Je zelf ziek bent of een gezinslid ziek is
 • Je zelf in de risicogroep valt

Als je als BHV’er wordt ingezet:

 • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen. Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn nu niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden.
 • Zorg dat er maximaal 2 burgerhulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn.
 • Houd anderen op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Geef wel borstcompressies: 1 burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten voor aflossen van de hartmassage.
 • Gebruik een AED.
 • Is het slachtoffer COVID-19-positief of is er een sterke verdenking? Geef dan geen borstcompressie, maar sluit alleen een AED
 • Zorg voor je zelf en desinfecteer je handen zo snel mogelijk bij een ambulance.

Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.

Reanimeren van kinderen

Op dit moment gelden nog geen afwijkende richtlijnen voor het reanimeren van kinderen, vanwege het beperkte risico op besmetting.

Johan van Tiggelhoven

““Samen een vlot bouwen, opdrachten via de portofoon uitvoeren en spellen spelen waarin samenwerking en communicatie cruciaal is. Zodat wanneer er echt iets gebeurt, je het samen gaat redden””

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.