Succesvolle pilot corona-Preventiemedewerker

“Veiligheidspiramide weet het enthousiasme van de medewerkers vast te houden.”

Mark Leek
Directeur SBO De Wissel

Mede dankzij een pilot die Veiligheidspiramide mocht uitvoeren bij Stichting Trigoon, kon een groot aantal preventiemedewerkers van verschillende organisaties en bedrijven worden bijgeschoold op het vlak van Covid-19. Zij zijn nu actief aan de slag met de verschillende voorzorgsmaatregelen. Aan het woord is Mark Leek, directeur van De Wissel – een van de bij Stichting Trigoon aangesloten scholen.

Snel schakelen

Kenmerkend voor Veiligheidspiramide is het snel kunnen schakelen: “Dat gebeurde ook tijdens de corona-crisis. Op verschillende scholen stond tijdens de lockdown een praktijk BHV-training gepland. Veiligheidspiramide pakte dat goed op en bood al snel een online alternatief aan. Toen we na de lockdown weer moesten opstarten, liepen we als school tegen een heleboel zaken aan waarvan we niet goed wisten wat we ermee aan moesten. Natuurlijk volgden wij de ontwikkelingen op de voet, haalden we informatie van websites als van RIVM en GGD, keken we naar de persconferenties en verdiepten we ons in de protocollen voor basis en voortgezet onderwijs. Toch blijkt dat iedereen de informatie anders vertaalt. Het is fijn als er iemand is die het overzicht heeft en helpt bij het geven van een goede invulling aan de protocollen en maatregelen. We hoefden dan ook niet lang na te denken toen Veiligheidspiramide onze stichting vroeg of we mee wilden werken aan de pilottraining corona-Preventiemedewerker”, zegt Leek enthousiast.

Corona-Preventiemedewerker: overal dezelfde lijn

Tien preventiemedewerkers/BHV’ers deden mee aan de pilot corona-Preventiemedewerker. De online cursus verliep via Teams, wat voor sommigen nog even wennen was. Leek: “De deelnemers waren echter zeer content met de inhoud, zelfs de meest kritische BHV’er kwam erg enthousiast uit de cursus. Door de cursus corona-Preventiemedewerker konden wij bepaalde maatregelen aanscherpen, terwijl we andere dingen juist meer los konden laten. Dingen waarvan we dachten dat we ze op een bepaalde manier moesten regelen, maar wat toch niet nodig bleek. Het is ook goed om het met elkaar zo op te pakken. Wanneer we nu elkaars gebouw in lopen, zien we overal dezelfde lijn in corona-preventie.”

Door elk jaar met iets nieuws te komen, weet Veiligheidspiramide het enthousiasme van de medewerkers vast te houden.

Mark Leek

Elk jaar iets nieuws

Hoewel de lockdown een uitzonderlijke situatie was, reageerde Veiligheidspiramide zoals klanten dat gewend zijn. Onder leiding van Veiligheidspiramide startte Stichting Trigoon in 2016 met een werkgroep BHV, waarin elke school met een hoofd BHV vertegenwoordigd is. Op de scholen zelf verzorgt Veiligheidspiramide nu jaarlijks een BHV-training. “Voorafgaand aan zo’n training vraagt Johan van Tiggelhoven van Veiligheidspiramide goed door naar wat er op dat moment speelt bij onze scholen. De trainingen worden dan ook steeds afgestemd op de actualiteit van de betreffende school. Is er een vraag waarvoor de expertise niet standaard in huis is, dan wordt het uitgebreide netwerk betrokken en komt er snel een passend antwoord. Door niet het standaard riedeltje af te steken maar elk jaar met iets nieuws te komen, weet Veiligheidspiramide het enthousiasme van de medewerkers vast te houden. Alles in huis en altijd vernieuwend, dat is waarom wij blij zijn met deze club”, besluit Mark Leek.

Over Stichting Trigoon

Stichting Trigoon is bestuurlijk verantwoordelijk voor zeven scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerenden en praktijkonderwijs in West-Friesland. De stichting stond in 2016 voor een aardige klus op veiligheidsgebied. Naast de zaken die wettelijk geregeld moesten worden – bijvoorbeeld zorgen dat je met de kinderen snel buiten staat als het alarm gaat – wilden de scholen ook met sociale veiligheid aan de slag, zoals het benoemen van vertrouwenspersonen. Ook was er behoefte aan trainingen als crisismanagement. Stichting Trigoon zocht naar één partij waar ze alles weg konden leggen wat met veiligheid te maken heeft en vond dat in Veiligheidspiramide.

Meer informatie

Veiligheidspiramide staat voor veiligheid in de volle breedte. Van veiligheidsbewustzijn, risico-scenario’s tot weerbaarheid en opvang na traumatische gebeurtenissen. Uiteraard kun je bij Veiligheidspiramide ook terecht voor BHV-trainingen.

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.