Recreatie Noord-Holland: training weerbaarheid voor iedereen

“Veiligheidspiramide doet wat ze belooft, afspraken worden altijd nagekomen.”

Jan-Dick Paarlberg
Arbo en boa-coördinator – Recreatie Noord-Holland

Jan-Dick Paarlberg – arbo en boa-coördinator van Recreatie Noord-Holland NV – ging een aantal jaar geleden op zoek naar een nieuwe partij voor cursussen en opleidingen voor EHBO, BHV en Preventiemedewerker. Het ging Recreatie Noord-Holland niet alleen om de inhoud, de organisatie zocht ook naar een partij die achter de schermen de zaken goed op orde had: “Veiligheidspiramide doet wat ze belooft, afspraken worden altijd nagekomen. De administratie en backoffice is uitstekend geregeld. Zo houdt Veiligheidspiramide haarscherp in de gaten wie wanneer getraind moet worden.”

Ruimte voor eigen inbreng

Het is vooral de werkwijze van Veiligheidspiramide die de arbo en boa-coördinator van Recreatie Noord-Holland aanspreekt: “Elk jaar nemen we samen door wat er speelt op veiligheidsgebied. Voorafgaand aan dat gesprek maak ik zelf even een rondje onder de medewerkers: waar loop je tegenaan, zijn er specifieke vragen? Bij BHV en EHBO is er natuurlijk wel een vast programma dat afgewerkt moet worden, maar bij Veiligheidspiramide is er daarnaast ook ruimte voor eigen inbreng. Zo kunnen we bijvoorbeeld inzoomen op een speciaal aspect binnen EHBO of BHV, maar zijn we ook wel eens naar een oefencentrum gegaan. Dat is weer eens heel wat anders dan oefenen achter de tafel.”

Het was ook tijdens zo’n jaarlijkse ontmoeting dat de training weerbaarheid ter sprake kwam. “We organiseerden dat soort trainingen al langer, maar dan alleen voor de boa’s. In onze recreatiegebieden worden regelmatig festivals georganiseerd. Legaal, maar soms ook zonder dat daar toestemming voor is. Ook illegaal kamperen komt nogal eens voor. De boa’s worden getraind om op een goede manier op te treden en situaties te de-escaleren als dat nodig is. Samen met Veiligheidspiramide kwamen we echter tot de conclusie dat de training weerbaarheid nuttig is voor alle medewerkers. Ook voor baliemedewerkers, of mensen op kantoor die regelmatig bezoekers ontvangen, is het fijn als ze weten hoe ze zich weerbaarder op kunnen stellen. Zij hebben regelmatig te maken met pachters, huurders, terreingebruikers of omwonenden, daar zitten toch ook wel eens mensen bij die over hun toeren zijn. De belangstelling voor de training was afgelopen jaar groot. Er komt zelfs een tweede training, voor de mensen die niet meer bij de eerste groep konden. De deelnemers vonden de training zeer waardevol. De technieken die je leert om mee te gaan in een gesprek, grenzen te stellen of een goede houding aan te nemen, zijn niet alleen toepasbaar in het werk, maar zeker ook privé”, zegt Jan-Dick.

De technieken die je leert om mee te gaan in een gesprek, grenzen te stellen of een goede houding aan te nemen, zijn niet alleen toepasbaar in het werk, maar zeker ook privé

Jan-Dick Paarlberg

Toetsing RI&E

Ook op andere vlakken wordt Recreatie Noord-Holland ondersteund door Veiligheidspiramide. Jan-Dick: “Elk jaar maken wij een rondgang in het kader van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dat gaat niet alleen om de werkplekken op de kantoren, ook de risico’s voor de boa’s worden meegenomen; zelfs de voertuigen tellen mee. De boa’s brengen hier de hele dag in door, er wordt dan ook gecontroleerd of er goede stoelen in zitten en of ze zijn uitgerust met de juiste middelen. Naast de werkomstandigheden wordt gekeken of iedereen de juiste trainingen en opleidingen heeft gevolgd, of dat er nog aanvullingen nodig zijn. Eens in de vier jaar moet de RI&E getoetst worden door een veiligheidskundige. Ook dat hebben wij geregeld via Veiligheidspiramide. Wanneer zich tussentijds specifieke vragen of nieuwe risico’s voordoen, vragen we een deskundige mee te kijken.”

Zo’n nieuw risico bracht ook Corona met zich mee, een situatie waarin bedrijven wettelijk verplicht zijn een aanvullende RI&E uit te voeren. “Bij Corona ging het wel puur om de gebouwen en de inrichting ervan. Een werkplekdeskundige van Veiligheidspiramide maakte een rondgang en gaf advies over de extra veiligheidsmaatregelen. Denk aan waarschuwingsaanduidingen in de kantoren, strepen en kruisen op de vloeren, maar ook de mogelijkheden voor beschermende middelen, extra schoonmaken en desinfectie. We legden deze aanvullende RI&E officieel vast. Het is prettig dat Veiligheidspiramide ook bij dit soort ad hoc zaken meedenkt en klaar staat”, besluit de arbo en boa-coördinator.

Over Recreatie Noord-Holland

Recreatie Noord-Holland richt zich op beleid, realisatie en exploitatie van recreatie in Noord-Holland. Doel is zorgen voor mogelijkheden om te genieten van rust of vertier, waarbij een goede balans tussen natuur en recreatie centraal staat. Bij Recreatie Noord-Holland werken zo’n 80 medewerkers, verspreid over 5 locaties: Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, Geestmerambacht, Spaarnwoude en Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Ook de boa’s in deze recreatiegebieden worden aangestuurd door Recreatie Noord-Holland. Dat brengt bijzondere uitdagingen met zich mee als het gaat om veiligheid.

Meer informatie

Veiligheidspiramide staat voor veiligheid in de volle breedte. Van veiligheidsbewustzijn, risico-scenario’s tot weerbaarheid en opvang na traumatische gebeurtenissen. Uiteraard kun je bij Veiligheidspiramide ook terecht voor BHV-trainingen.

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.