BHV Plannen / Tekeningen

Bedrijfsnoodplan (BNP)

Iedere organisatie is wettelijk verplicht om te beschikken over een actueel bedrijfsnoodplan, dat voldoet aan NEN 8112.

Bij elk bedrijf of organisatie kunnen zich onverwacht situaties voordoen die direct of indirect een gevaar vormen voor de medewerkers en bezoekers. Niet alleen als gevolg van een incident bij het bedrijf of de organisatie zelf, maar ook door calamiteiten in de naaste omgeving. Om de gevolgen te beperken, is het noodzakelijk dat de aanwezigen in een gebouw weten wat ze moeten doen en waar ze heen moeten en hoe ze snel en doeltreffend kunnen optreden. Het bedrijfsnoodplan is hiervoor de basis.

Gelukkig maken steeds meer bedrijven en organisaties er een goede gewoonte van om bij het betrekken van een nieuwe locatie een BNP te maken, zodat ook wat dit betreft de zaken goed geregeld zijn en de medewerkers niet voor onnodige verrassingen komen te staan.

Veiligheidspiramide ontwikkelde een zeer praktische aanpak voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan dat voldoet aan NEN 8112, inclusief ontruimingsplattegronden en instructies voor medewerkers en BHV-ers.