Veiligheid

Veiligheidsinstructies ‘iedereen doet mee’

Het credo van Veiligheidspiramide is ‘iedereen doet mee’. Als iedereen weet wat hij moet doen als het misgaat dan blijft de schade zoveel mogelijk beperkt. We ontwikkelden digitale instructies waarmee de medewerker/ bezoeker via smartphone of laptop geïnstrueerd kan worden.

De app kan eenvoudig en snel ingericht worden met een bedrijfsspecifieke digitale veiligheidsinstructie. We maken de instructie samen met de opdrachtgever, op maat en in de look & feel van het bedrijf.

De BHV-ers – door ons ook wel ‘ambassadeurs van de veiligheid’ genoemd – worden getraind in hoe ze richting collega’s een leidende rol in zelfredzaamheid kunnen vervullen. Deze lijn trekken we door bij de ontruimingsoefeningen. We koppelen aan deze oefeningen bijvoorbeeld veiligheidsrondes door de gebouwen, bij voorkeur onder leiding van de BHV-ers.


Toolboxmeetings

In het verlengde van de digitale instructies geven we support bij toolboxmeetings. De instructie dient dan als ondersteunend materiaal. Ook bieden we een grote verscheidenheid van andere opties voor effectieve en interessante toolboxmeetings. In een kort tijdbestek van 15 tot 30 minuten behandelen we actuele thema’s rondom veiligheid, gezondheid en milieu.


Crisismanagementoefeningen

Voor de top van de piramide bieden we crisismanagementoefeningen.

Calamiteiten en crises vragen steeds meer om effectief optreden van het management. Iedereen kent de voorbeelden van bedrijven en organisaties die niet voorbereid waren op een calamiteit en als gevolg hiervan in grote problemen zijn geraakt. Denk aan:

financiële gevolgen, reputatie schade of gezondheidsschade bij de werknemers. Meestal gaat het om een mix van deze drie factoren.

Veiligheidspiramide biedt trainingen met risicoscenario’s gebaseerd op reële calamiteiten bij het eigen bedrijf of in de directe omgeving. Na deze trainingen weten het bestuur en het management van een organisatie wat doen bij een calamiteit, hoe ze de crisis effectief kunnen benaderen en voorkomen dat de situatie niet onnodig verder uit de hand loopt.