Veiligheidsscan BHV en brandveiligheid.

Elke organisatie heeft te maken met veiligheidsrisico’s. Die zijn niet altijd zichtbaar, soms is iets zo gewoon dat je blind bent voor de gevaren. Een adviseur van Veiligheidspiramide kijkt met een helikopterblik naar jouw organisatie: wat zijn de specifieke risico’s, zijn er nieuwe inzichten, is er iets veranderd? Wij denken vanuit de risico’s, kijken verder dan de wet eist en kiezen altijd voor de oplossing die voor jou het beste is en past bij de ambities.

Wat is voor jou de beste oplossing?

Een door Veiligheidspiramide uitgevoerde veiligheidsscan BHV en brandveiligheid is altijd maatwerk. We nemen de huidige veiligheidsrisico’s van je bedrijf of organisatie onder de loep. Inventariseren of er veranderingen in de organisatie of locatie zijn geweest die gevolgen kunnen hebben voor de (brand)veiligheid. We onderzoeken of nieuwe wet- en regelgeving maakt dat je andere maatregelen moet treffen. Wij denken vanuit de risico’s en zoeken altijd naar de beste oplossing. Voldoet een installatie niet meer? Veiligheidspiramide zal niet zomaar vervanging adviseren als er ook een andere oplossing mogelijk is.

Wij luisteren naar de wensen en de behoeftes van onze klanten en beginnen dan ook met de ambitie, wat wil je bereiken? Dat combineren wij met vergaande kennis van de laatste stand van de techniek. In de zorgsector bijvoorbeeld, verandert er momenteel veel. Er komen steeds meer nieuwe technieken en mogelijkheden bij die de veiligheid van de cliënten vergroten. Onze adviseurs lopen in deze ontwikkelingen voorop: volgen ze op de voet, zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving én de wet- en regelgeving die er nog aan zit te komen. Is dat laatste voor jouw organisatie van belang, dan zullen wij altijd overleggen of wij hier al rekening mee kunnen houden.

We stippelen een plan uit en maken een rondgang aan de hand van vier hoofdthema’s

Als duidelijk is waar de prioriteit moet liggen, stippelen we een plan uit en maken we een rondgang. Hierbij gaan we in gesprek met de medewerkers en kijken we naar vier hoofdthema’s:

  • Organisatorisch: hoe steekt de bedrijfsnoodorganisatie in elkaar, zijn er genoeg mensen, zijn de certificaten op orde, weet iedereen wie de BHV’ers zijn, waar de blusmiddelen hangen?
  • Bouwkundig: hoe is het gesteld met de brandveiligheid van het gebouw? Zijn de vluchtwegen toegankelijk? De adviseur kijkt of de juiste materialen zijn gebruikt, controleert of de compartimentering klopt, maar let bijvoorbeeld ook op de gordijnen: zijn die brandvertragend?
  • Installatietechnisch: hoe staat het met de elektrotechniek en installaties? Voldoen deze aan de actuele eisen? Worden ze regelmatig onderhouden?
  • Beleid: is er een actueel bedrijfsnoodplan en crisismanagementplan, worden er regelmatig calamiteitenoefeningen gehouden, voldoet het bedrijf nog aan de actuele wet- en regelgeving?

Na de rondgang stellen wij een heldere rapportage voor je op. Hierin omschrijven we wat we tegenkwamen tijdens de veiligheidsscan bhv en brandveiligheid en geven we je een duidelijk advies. Zagen we onveilige situaties, dan nemen we hier foto’s van op in de rapportage en laten we je zien hoe het wel kan. Acties omschrijven we in een praktisch plan van aanpak.

BrandWijzer

Een online applicatie voor om brandveiligheidsrisico’s in kaart te brengen

Beperkte zelfredzaamheid van cliënten, patiënten en bewoners of risicovol gedrag: het zijn specifieke brandveiligheidsrisico’s in de zorg. Veiligheidspiramide maakt daarom gebruik van BrandWijzer, een online applicatie die door Branche Organisaties in de Zorg in samenwerking met Brandweer Nederland werd ontwikkeld. BrandWijzer geeft inzicht in risico’s en maatregelen per eenheid. Hierdoor kun je per afdeling of woongroep afgewogen keuzes maken die brand voorkomen of de gevolgen ervan beperken. In BrandWijzer zie je bijvoorbeeld of de ontruimingstijd die je nodig hebt er ook daadwerkelijk is en met welke maatregelen je een bepaald niveau van brandveiligheid kunt bereiken. Hoewel BrandWijzer werd ontwikkeld voor de zorgsector, is het zeker ook voor andere branches een praktisch hulpmiddel om brandveiligheidsrisico’s in kaart te brengen en doorlooptijden voor bijvoorbeeld ontruimingen te bepalen.

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.