Risico’s, of je nu een tandartsenpraktijk hebt, een groothandel of een metaalbewerkingsbedrijf: het werk in een organisatie, bedrijf of instelling brengt altijd gezondheids- of veiligheidsrisico’s met zich mee. Als werkgever is het je plicht deze risico’s in kaart te brengen en maatregelen te treffen om de risico’s zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat doe je met een Risico-Inventarisatie en Evaluatie, kortweg RI&E.

Wat zijn de risico’s binnen jouw bedrijf en hoe vaak komen deze risico’s voor?

Een groot of klein bedrijf, veel of weinig mensen in dienst: in Nederland moet elke werkgever een RI&E maken. Je onderzoekt hiermee hoeveel medewerkers er worden blootgesteld aan een bepaald risico. Dat kan over het werken met gevaarlijk stoffen gaan, maar ook om val- of struikelgevaar, het werken met machines of het werken op hoogte. Ook stress is een belangrijk gezondheidsrisico waar je als werkgever je medewerkers tegen moet beschermen. Weet je wat de risico’s zijn, dan kijk je vervolgens hoe groot dat risico is. Hoe groot is de kans dat zulke gezondheids- of veiligheidsrisico’s zich daadwerkelijk voordoen, hoe lang en hoe vaak wordt een medewerker blootgesteld aan een bepaald risico? De laatste en belangrijkste stap is het terugdringen van de risico’s. In een plan van aanpak leg je de maatregelen vast waarmee je de risico’s beheerst.

Afhankelijk van de aard en de grootte van je organisatie worden er specifieke eisen aan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie gesteld. Vaak moeten de RI&E en plan van aanpak bijvoorbeeld getoetst worden door een gecertificeerde arbeidsdeskundige of Hoger Veiligheidskundige.

Veiligheidspiramide werkt met adviseurs die hierin thuis zijn. Wij stellen een effectieve en werkbare RI&E voor je op, die past bij jouw branche en dagelijkse praktijk. Dat deze aan wettelijke eisen voldoet, spreekt voor zich. Wil je de RI&E en plan van aanpak alleen laten toetsen? Uiteraard kun je ook daarvoor bij ons terecht. Omdat de Risico-Inventarisatie & Evaluatie inzicht geeft in de belangrijkste risico’s, is het een uitstekende basis voor het Bedrijfsnoodplan en de veiligheidsinstructies.

Digitale veiligheidsinstructies ‘Iedereen doet mee’

Veiligheidspiramide ontwikkelde een speciale app voor (veiligheids)instructies. Welke instructies, documenten of video’s je aan deze app wilt toevoegen, heb je zelf in de hand. Dat kunnen bijvoorbeeld korte instructiefilmpjes zijn, maar ook de procedures uit het bedrijfsnoodplan die je zo op een leuke en handige manier aanbiedt aan je werknemers. Wat moet je doen in geval van een brand? Hoe reageer je wanneer je collega gewond raakt? Hoe ga je om met een lekkage van een gevaarlijke stof? Via de app heb je snel de juiste instructie te pakken en kun je op de juiste manier in actie komen.

Bedrijfsnoodplan

Een RI&E en plan van aanpak is vaak de basis van het bedrijfsnoodplan. In dit draaiboek is vastgelegd wat je collega’s en bezoekers moeten doen als er zich een incident voordoet binnen het bedrijf of de organisatie. Daarnaast wordt in het BNP rekening gehouden met calamiteiten in de omgeving.

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.