Stel, er breekt brand uit. Op dat moment treedt het bedrijfsnoodplan in werking. De bedrijfsnoodorganisatie brengt de in het gebouw aanwezige mensen in veiligheid, verleent eerste hulp waar nodig en zorgt dat de professionele hulpdiensten hun werk goed kunnen doen. Maar wat als je jouw bedrijf niet meer in kunt, de productie ligt stil, je voorraden zijn weg? Dan spreek je over een crisis, een noodsituatie die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt.

In een crisismanagementplan leg je vast wie wat doet en wanneer

Bij een serieuze crisis moet de directie of de Raad van Bestuur kritieke beslissingen nemen op bestuurlijk, organisatorisch en coördinerend vlak. Dat gaat niet alleen over het managen van de calamiteit zelf, maar zeker ook over de fase die daarna komt.

Wie onderhoudt dan de contacten met de media, de overheden en de omgeving? Welke informatie breng je naar buiten? Hoe zorg je ervoor dat familieleden bij een persoonlijk ongeval op de juiste manier op de hoogte worden gesteld? Hoe regel je de nazorg voor de bedrijfsnoodorganisatie? Hoe informeer je klanten? En vooral, hoe ga je nu verder? Al dat soort zaken regel je in een crisismanagementplan.

Bij een calamiteit denk je in de eerste plaats aan een brand of een vergelijkbare situatie. Een dreiging kan echter ook uit een heel andere hoek komen en zo het primair proces in gevaar brengen. Een voorbeeld dat ons nog lang bij zal blijven is de coronacrisis. Ook een data-lek waardoor privégegevens ineens op straat liggen, een gijzeling van je software, of wanneer je imago een flinke deuk oploopt omdat je bedrijf op een verkeerde manier in beeld komt: het zijn allemaal scenario’s waarbij de bedrijfscontinuïteit bedreigd wordt. Door deze uit te werken in een crisismanagementplan, ben je voorbereid als je voor zo’n noodsituatie staat.

Zo gaan we te werk:

 • Inventarisatie risico’s tijdens een brainstormsessie
 • Prioritering:
  • welke risico’s kunnen we beheersen?
  • welke risico’s nemen we voor lief?
  • welke risico’s zijn zo groot dat het primair proces onder druk komt te staan?
 • Voor die scenario’s werken we de processen verder uit in het crisismanagementplan
 • We kijken naar de samenstelling van het crisismanagementteam, wie heeft welke rol en hoe alarmeren we elkaar?
 • Met dit crisismanagementteam oefenen we de uitgewerkte processen intensief en regelmatig

Tot slot houden we het crisismanagementplan jaarlijks tegen het licht, is het nog compleet, zijn er andere bedreigingen waar we ook rekening mee moeten houden?

Onze trainingen

Met een crisismanagementplan ben je op papier voorbereid, maar om de hierin beschreven acties goed uit te kunnen voeren, moet het crisismanagementteam ook over specifieke vaardigheden beschikken. Deze vaardigheden train je in een van onze cursussen voor crisismanagement.

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.