Een onverwachte situatie waarbij er direct of indirect een gevaar is voor je medewerkers en bezoekers. Weten de mensen die in je gebouw aanwezig zijn dan wat ze moeten doen? Waar ze heen moeten? In een bedrijfsnoodplan leg je vast hoe er snel en doeltreffend gehandeld kan worden.

Een draaiboek voor noodsituaties

Veel organisaties moeten volgens de wet beschikken over een actueel bedrijfsnoodplan. In dit draaiboek is vastgelegd wat je collega’s en bezoekers moeten doen als er zich een incident voordoet binnen het bedrijf of de organisatie. Daarnaast zijn in een bedrijfsnoodplan scenario’s beschreven zodat je voorbereid bent op calamiteiten in de omgeving. Wat moet je doen als er bij de buurman brand uitbreekt? Er in de buurt een gaslekkage is, een overstroming dreigt, of er sprake is van een bomdreiging?

Door je goed voor te bereiden, kun je de schade en gevolgen zoveel mogelijk beperken.

Een bedrijfsnoodplan is vaak een verzameling van verschillende plannen. Je vindt er bijvoorbeeld:

  • Een ontruimingsplan conform NEN 8112:2017. Heeft jouw organisatie een brandmeldinstallatie? Dan is zo’n ontruimingsplan verplicht.
  • Een inruimingsplan waarmee je mensen juist veilig naar binnen brengt omdat het gevaar van buiten komt.
  • Een plattegrond met vluchtwegen en blusmiddelen.
  • De plek waar de medewerkers zich bij een noodsituatie moeten verzamelen. Zo kun je controleren of er mensen zijn achtergebleven.
  • Een beschrijving van de BHV-organisatie – bij wie moet je zijn, wie heeft welke taak en verantwoordelijkheid?
  • Veiligheidsinstructies voor verschillende scenario’s – wat moet je doen bij welke calamiteit?
  • Hoe de rollen zijn verdeeld tussen het bedrijf en bijvoorbeeld gemeentelijke instanties en hulpdiensten.

Dit maakt een bedrijfsnoodplan compleet.

Kenmerkend voor Veiligheidspiramide is de praktische aanpak. Dat geldt natuurlijk ook voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan, waar wij je graag bij helpen. Maar daaromheen moet er meer geregeld worden. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Vluchtwegplattegronden

Op de vluchtweg- of ontruimingsplattegronden zien de medewerkers en bezoekers hoe ze het gebouw in geval van nood veilig en zelfstandig kunnen verlaten. Er is op zo’n moment geen tijd om een tekening uitgebreid te bestuderen. Een vluchtwegplattegrond moet daarom in één oogopslag duidelijk zijn, ook voor mensen die hier niet voor geleerd hebben.

In de NEN 1414-norm is vastgelegd welke informatie op de vluchtwegplattegrond moet staan, welke symbolen en kleuren gebruikt moeten worden, wat de schaal moet zijn, enzovoort. Dat de door Veiligheidspiramide opgestelde vluchtwegplattegronden voldoen aan deze actuele norm, spreekt voor zich. De ontruimings- of vluchtwegplattegronden zijn onderdeel van het bedrijfsnoodplan en hangen op strategische plaatsen in het gebouw. Ook hier helpen wij je graag bij.

Digitale veiligheidsinstructies ‘Iedereen doet mee’

Veiligheidspiramide ontwikkelde een speciale app voor (veiligheids)instructies. Welke instructies, documenten of video’s je aan deze app wilt toevoegen, heb je zelf in de hand. Dat kunnen bijvoorbeeld korte instructiefilmpjes zijn, maar ook de procedures uit het bedrijfsnoodplan die je zo op een leuke en handige manier aanbiedt aan je werknemers. Wat moet je doen in geval van een brand? Hoe reageer je wanneer je collega gewond raakt? Hoe ga je om met een lekkage van een gevaarlijke stof? Via de app heb je snel de juiste instructie te pakken en kun je op de juiste manier in actie komen.

Ontruimingsoefeningen

Werkt het bedrijfsnoodplan in de praktijk zoals je het op papier hebt bedacht? Daar kom je achter als je bijvoorbeeld het ontruimen en inruimen regelmatig oefent. Bovendien raken je collega’s zo vertrouwd met het plan en zijn zij voorbereid als er serieus iets gebeurt.

Een nieuwe locatie? Een nieuw ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan!

Eigenlijk is het vanzelfsprekend en gelukkig is het dat voor veel bedrijven en organisaties ook: betrek je een nieuwe locatie, dan stel je ook een nieuw ontruimingsplan of zelfs een compleet bedrijfsnoodplan op. Zorg ervoor dat de veiligheid op orde is zodat je medewerkers niet voor onnodige verrassingen staan als er zich een calamiteit voordoet.

Heb je een vraag?
Bel of app Johan voor vrijblijvend advies.