Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Risico’s, of je nu een tandartsenpraktijk hebt, een groothandel of een metaalbewerkingsbedrijf: het werk in een organisatie, bedrijf of instelling brengt altijd gezondheids- of veiligheidsrisico’s met zich mee. Als werkgever is het je plicht deze risico’s in kaart te brengen en maatregelen te treffen om de risico’s zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat doe je met een Risico-Inventarisatie en Evaluatie, kortweg RI&E.

Bedrijfsnoodplan (BNP)

Een onverwachte situatie waarbij er direct of indirect een gevaar is voor je medewerkers en bezoekers. Weten de mensen die in je gebouw aanwezig zijn dan wat ze moeten doen? Waar ze heen moeten? In een bedrijfsnoodplan leg je vast hoe er snel en doeltreffend gehandeld kan worden.

Crisismanagementplan

Stel, er breekt brand uit. Op dat moment treedt het bedrijfsnoodplan in werking. De bedrijfsnoodorganisatie brengt de in het gebouw aanwezige mensen in veiligheid, verleent eerste hulp waar nodig en zorgt dat de professionele hulpdiensten hun werk goed kunnen doen. Maar wat als je jouw bedrijf niet meer in kunt, de productie ligt stil, je voorraden zijn weg? Dan spreek je over een crisis, een noodsituatie die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt.

Veiligheidsscan en brandveiligheid

Elke organisatie heeft te maken met veiligheidsrisico’s. Die zijn niet altijd zichtbaar, soms is iets zo gewoon dat je blind bent voor de gevaren. Een adviseur van Veiligheidspiramide kijkt met een helikopterblik naar jouw organisatie: wat zijn de specifieke risico’s, zijn er nieuwe inzichten, is er iets veranderd? Wij denken vanuit de risico’s, kijken verder dan de wet eist en kiezen altijd voor de oplossing die voor jou het beste is en past bij de ambities.